Trắc nghiệm địa lí 8 bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 6: Thực hành đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhận xét lược đồ H6.1 và bảng 6.1. Hầu hết các thành phố lớn của châu Á nằm ở :

 • A. Vùng ven biển
 • B. Gần các cửa sông
 • C. Vùng đồng bằng
 • D. D. Cả 3 đều đúng

Câu 2: Các vùng ven Địa Trung Hải và trung tâm Ấn Độ có mật độ dân số:

 • A. Dưới 1 người/km2.
 • B. Từ 1 đến 50 người/km2.
 • C. Từ 50 đến 100 người/km2.
 • D. Trên 100 người/km2.

Câu 3: Quan sát H6.1. Dân cư châu Á chủ yêu tập trung ở :

 • A. Tây Á, Bắc Á và Đông Bắc Á.
 • B. Trung Á, Tây Á và Tây Nam Á.
 • C. Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á.
 • D. Đông Nam Á, Trung Á

Câu 4: Nhận xét bảng 6.1. Quốc gia có nhiều thành phố lớn (10 triệu dân trở lên) của châu Á là :

 • A. Nhật Bản *
 • B. Trung Quốc
 • C. Ấn Độ
 • D. In-đô-nê-xi-a

Câu 5: Dựa vào hình 6.1 cho biết khu vực có mật độ dân số dưới 1 người/km2 chiếm diện tích:

 • A. Nhỏ.
 • B. Vừa.
 • C. Lớn.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 6: Khu vực có mật độ dân số trên 100 người/km2 thường là những nơi:

 • A. Dọc theo ven biển.
 • B. Có đồng bằng màu mỡ.
 • C. Giao thông thuận tiện.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 7: Các khu vực có mật độ dân số từ 1 đến 50 người/km2 là:

 • A. Đông Nam Á.
 • B. Đông Nam Thổ Nhĩ Kì.
 • C. I-ran.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Khu vực có mật độ dân số lớn nhất (trên 100 người/km2) là khu vực:

 • A. Ven biển Việt Nam, Nam Thái Lan.
 • B. Phía Đông Trung Quốc.
 • C. Một số đảo ở In-đô-nê-xi-a.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Cũng với bảng 6.1. Thành phố có số dân cao nhất các nước châu Á là :

 • A. Tô-ki-ô của Nhật Bản
 • B. Bắc Kinh của Trung Quốc
 • C. Xơ-un của Hàn Quốc
 • D. Niu Đê-li của Ân Độ

Câu 10: Khu vực có khí hậu rất lạnh, khô, địa hình núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn là khu vực:

 • A. Có mật độ dân số thấp.
 • B. Phát triển du lịch,
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 11: Dựa vào hình 6.1 và bảng 6.1, cho biết thành phố nào sau đây của Ấn Độ?

 • A. Côn-ca-ta.
 • B. Niu-đê-li.
 • C. Mum-bai.
 • D. A, B, C đều đúng.

Câu 12: Khu vực có mật độ dân số cao thường là khu vực:

 • A. Chiếm diện tích nhỏ nhất.
 • B. Có nhiều thành phố lớn.
 • C. Ven biển.
 • D. Tất cả đều đúng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Thực hành bài 6: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á Địa lí 8 trang 19


 • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021