Trắc nghiệm địa lí 8 bài 18: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 18: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thủ đô của Lào là

 • A. Viêng Chăn
 • B. Luông Pha Băng
 • C. Tha-khet
 • D. Chiềng Mai

Câu 2: Đất nước Lào có "cánh đồng Chum" với những chum đá rỗng có đường kính trên 2 mét và ặng tới vài tấn nằm trên cao nguyên Xiêng Khoảng thuộc miền

 • A. Thượng Lào
 • B. Tây BắcLào
 • C. Trung Lào
 • D. Hạ Lào

Câu 3: Dựa vào hình 18. 1, cho biết địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia:

 • A. Đồng bằng
 • B. Cao nguyên
 • C. Núi trung bình
 • D. Núi cao

Câu 4: Biển Hồ là khúc uốn của sông Tông-lê-sáp nằm ở:

 • A. Lào.
 • B. Cam-pu-chia.
 • C. Mi-an-ma.
 • D. Thái Lan.

Câu 5: Sông, hồ ở Cam-pu chia có giá trị kinh tế lớn chủ yếu là;

 • A. Sông Mê Công.
 • B. Sông Tông-lê-sáp
 • C. Biển Hồ
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Khó khăn của Cam-pu-chia trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là gì?

 • A. Dân cư tập trung phần lớn ở nông thôn
 • B. Thiếu đội ngũ lao động có trình độ
 • C. Trình độ dân trí chưa cao.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Cam-pu-chia dựa trên cơ sở nguồn tài nguyên chủ yếu nào để phát triển kinh tế?

 • A. Tài nguyên khoáng sản phong phú.
 • B. Đồng bằng màu mỡ.
 • C. Giá trị kinh tế của biển Hồ.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 8: Quốc gia nào duy nhất của Đông Nam Á không giáp biển

 • A. Lào
 • B. Cam-pu-chia
 • C. Việt Nam
 • D. Thái Lan

Câu 9: Phía tây nam của Cam-pu-chia giáp với vịnh biển nào:

 • A. Vịnh Bắc Bộ
 • B. Vịnh Ben-gan
 • C. Vịnh Thái Lan
 • D. Vịnh Pec-xích

Câu 10: Dạng địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia là:

 • A. Đồi núi thấp
 • B. Núi trẻ
 • C. Cao nguyên
 • D. Đồng bằng

Câu 11: Dạng địa hình chủ yếu của Lào là:

 • A. Đồi núi thấp
 • B. Núi trẻ
 • C. Núi và cao nguyên
 • D. Đồng bằng

Câu 12: Lào và Cam-pu-chia chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào

 • A. Khí hậu gió mùa
 • B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải
 • C. Khí hậu lục địa
 • D. Khí hậu núi cao

Câu 13: Cam-pu-chia có khí hậu:

 • A. Xích đạo.
 • B. Cận Xích đạo.
 • C. Nhiệt đới.
 • D. Nhiệt đới gió mùa.

Câu 14: Hệ thống sông nào cùng chảy qua Lào và Cam-phu-chia

 • A. Sông Hồng
 • B. Sông Mê Nam
 • C. Sông Mê Công
 • D. Sông Xa-lu-en

Câu 15: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư của Lào và Cam-pu-chia

 • A. Lào có số dân đông hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn Cam-pu-chia.
 • B. Lào có số dân ít hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn Cam-pu-chia.
 • C. Lào có số dân đông hơn Cam-pu-chia và có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn Cam-pu-chia.
 • D. Lào có số dân ít hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn Cam-pu-chia

Câu 16: Tôn giáo chính của Lào và Ca-pu chia là

 • A. Phật giáo
 • B. Ki- tô giáo
 • C. Hồi giáo
 • D. Hồi giáo

Câu 17: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư- xã hội của Lào và Cam-pu-chia

 • A. Lào có trình độ dân trí cao hơn Cam-pu-chia nhưng GDP/người thấp hơn Cam-pu-chia.
 • B. Lào có trình độ dân trí thấp hơn Cam-pu-chia nhưng GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
 • C. Lào có trình độ dân trí và GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
 • D. Lào có trình độ dân trí và GDP/người thấp hơn Cam-pu-chia.

Câu 18: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm kinh tế của Lào :

 • A. Nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
 • B. Công nghiệp và dịch vụ tỉ trọng còn nhỏ trong cơ cấu GDP.
 • C. Các sản phẩm chính: Cà phê, hạt điều, lúa gạo, quế, sa nhân, gỗ, thiếc, thạc cao, điện.
 • D. Cả 3 đáp áp trên đều đúng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Thực hành tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021