Trắc nghiệm địa lí 9 bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, loại cây trồng nào phổ biến ở vùng Đồng bằng sông Hồng

 • A. Lúa đông xuân
 • B. Rau quả ôn đới
 • C. Rau quả nhiệt đới
 • D. Ngô

Câu 2: Tam giác tăng trưởng kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là:

 • A. Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long
 • B. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
 • C. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương
 • D. Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Yên

Câu 3: Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở vùng Đồng bằng sông Hồng là do:

 • A. Tài nguyên đất phù sa màu mỡ
 • B. Hệ thống sông dày đặc, nước dồi dào
 • C. Sinh vật thích nghi tốt với các điều kiện tự nhiên
 • D. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với mùa đông lạnh

Câu 4: Hai trung tâm du lịch hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

 • A. Hà Nội và Vĩnh Yên
 • B. Hà Nội và Hải Dương
 • C. Hà Nội và Hải Phòng
 • D. Hà Nội và Nam Định

Câu 5: Đây không phải là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

 • A. Thái Nguyên.
 • B. Việt Trì.
 • C. Hà Giang.
 • D. Hạ Long.

Dựa vào bảng số liệu, hãy trả lời các câu hỏi 6,7

Câu 6: Năm 2005, ngành kinh tế nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của vùng

 • A. Nông – lâm – thủy sản
 • B. Công nghiệp – xây dựng
 • C. Dịch vụ
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Dạng biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta năm 2005.

 • A. Tròn
 • B. Miền
 • C. Cột kết hợp đường
 • D. Cột.

Câu 8: So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng Sông Hồng là vùng có:

 • A. Sản lượng lúa lớn nhất
 • B. Xuất khẩu nhiều nhất
 • C. Năng suất lúa cao nhất
 • D. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất

Câu 9: Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

 • A. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
 • B. công nghiệp khai khoáng.
 • C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung.
 • D. công nghiệp cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.

Câu 10: Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở Đồng bằng Sông Hồng là:

 • A. Hà Nội và Vĩnh Yên
 • B. Hà Nội và Hải Dương
 • C. Hà Nội và Hải Phòng
 • D. Hà Nội và Nam Định

Câu 11: Trong nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh:

 • A. chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa.
 • B. chăn nuôi gà, vịt, ngan, cừu.
 • C. chăn nuôi bò thịt, đánh bắt thủy sản.
 • D. chăn nuôi lợn, bò sữa, gia cầm.

Câu 12: Những địa điểm du lịch hấp dẫn không phải của Đồng bằng Sông Hồng là:

 • A. Chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động
 • B. Núi Lang Biang, mũi Né.
 • C. Côn Sơn, Cúc Phương.
 • D. Đồ Sơn, Cát Bà.

Câu 13: Sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa nổi bật của vùng đồng bằng Sông Hồng là

 • A. cây thực phẩm
 • B. Lúa
 • C. đậu tương
 • D. lạc
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)


 • 214 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021