Trắc nghiệm sinh học 7 bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở

 • A. gần hô nước.
 • B. đầm nước lớn.
 • C. hang đất khô.
 • D. khu vực đất ẩm, mềm, xốp.

Câu 2: Thằn lằn bóng đuôi dài là

 • A. Động vật biến nhiệt
 • B. Động vật hằng nhiệt
 • C. Động vật đẳng nhiệt
 • D. Không có nhiệt độ cơ thể

Câu 3: Yếu tố nào dưới đây không tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài?

 • A. Sự vận động của các vuốt sắc ở chân.
 • B. Sự co, duỗi của thân.
 • C. Sự vận động phối hợp của tứ chi.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

 • A. Không có mi mắt thứ ba.
 • B. Không có đuôi.
 • C. Da khô, có vảy sừng bao bọc.
 • D. Vành tai lớn.

Câu 5: Thằn lằn di chuyển bằng cách

 • A. Thân và đuôi cử động liên tục
 • B. Thân và đuôi tỳ vào đất
 • C. Thân và đuôi tỳ vào đất, thân và đuôi cử động liên tục, chi trước và chi sau tác động vào đất
 • D. Chi trước và chi sau tác động vào đất

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

 • A. Thụ tinh trong, đẻ con.
 • B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
 • C. Con đực không có cơ quan giao phối chính thức.
 • D. Cả A, B, C đều không đúng.

Câu 7: Các đặc điểm cấu tạo của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn

 • A. Da khô có vảy sừng, đuôi và thân dài, chân ngắn, yếu, có vuốt sắc
 • B. Cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ
 • C. Màng nhĩ nằm trong hốc tai
 • D. Tất cả các đặc điểm trên

Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

 • A. Vảy sừng xếp lớp.
 • B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.
 • C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt.
 • D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

Câu 9: Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài

 • A. Thích phơi nắng, trú đông trong các hốc đất khô ráo
 • B. Bắt mồi về ban ngày
 • C. Sống và bắt mồi nơi khô ráo
 • D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 10: Yếu tố nào dưới đây giúp thằn lằn bóng đuôi dài bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không bị khô?

 • A. Mắt có mi cử động, có nước mắt.
 • B. Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu.
 • C. Da khô và có vảy sừng bao bọc.
 • D. Bàn chân có móng vuốt.

Câu 11: Đặc điểm nào của thằn lằn có giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

 • A. Da khô có vảy sừng bao bọc
 • B. Mắt có mi cử động, có nước mắt
 • C. Có cổ dài
 • D. Màng nhĩ nằm trong hốc tai

Câu 12: Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

 • A. Ong mật.
 • B. Ếch đồng.
 • C. Thằn lằn bóng đuôi dài.
 • D. Bướm cải.

Câu 13: Đặc điểm sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài

 • A. Thụ tinh ngoài
 • B. Thụ tinh trong
 • C. Phân chia cơ thể
 • D. Kí sinh qua nhiều vật chủ

Câu 14: Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở

 • A. trong cát.
 • B. trong nước.
 • C. trong buồng trứng của con cái.
 • D. trong ống dẫn trứng của con cái.

Câu 15: Thằn lằn cái đẻ bao nhiêu trứng

 • A. 1 trứng
 • B. 2 trứng
 • C. 5 – 10 trứng
 • D. 15 – 20 trứng

Câu 16: Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

 • A. Ưa sống nơi ẩm ướt.
 • B. Hoạt động chủ yếu vào ban ngày, con mồi chủ yếu là sâu bọ.
 • C. Là động vật hằng nhiệt.
 • D. Thường ngủ hè trong các hang đất ẩm ướt.

Câu 17: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thằn lằn bóng đuôi dài?

 • A. Hô hấp bằng phổi.
 • B. Có mi mắt thứ ba.
 • C. Nước tiểu đặc.
 • D. Tim hai ngăn.

Câu 18: Các đặc điểm chứng tỏ sinh sản ở thằn lằn tiến bộ hơn ếch đồng

 • A. Thụ tinh trong
 • B. Trứng có vỏ dai
 • C. Phát triển trực tiếp không trải qua biến thái
 • D. Tất cả các đặc điểm trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 38 sinh 7: Thằn lằn bóng đuôi dài


 • 24 lượt xem