Trắc nghiệm sinh học 7 bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài bò sát?

 • A. 1300.
 • B. 3200.
 • C. 4500.
 • D. 6500.

Câu 2: Lớp Bò sát được hình thành cách đây khoảng

 • A. 280 – 230 triệu năm
 • B. 320 – 380 triệu năm
 • C. 380 – 320 triệu năm
 • D. 320 – 280 triệu năm

Câu 3: Khủng long sống trong môi trường

 • A. Trên không
 • B. Trên cạn
 • C. Dưới nước
 • D. Sống ở cả 3 môi trường trên

Câu 4: Cho các đặc điểm sau:

 1. Răng mọc trong lỗ chân răng;
 2. Tim 4 ngăn;
 3. Hàm dài;
 4. Trứng có lớp vỏ đá vôi.

Loài động vật nào dưới đây có tất cả những đặc điểm nêu trên?

 • A. Rắn lục đuôi đỏ.
 • B. Cá sấu Xiêm.
 • C. Rùa núi vàng.
 • D. Nhông Tân Tây Lan.

Câu 5: Đặc điểm nhận biết bộ Cá sấu là

 • A. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn sắc
 • B. Răng mọc trong lỗ chân răng
 • C. Trứng có vỏ đá vôi bao bọc
 • D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

 • A. Da ẩm ướt, không có vảy sừng.
 • B. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.
 • C. Có mai và yếm.
 • D. Trứng có màng sai bao bọc.

Câu 7: Đặc điểm của bộ Rùa là

 • A. Hàm không có răng, có mai và yếm
 • B. Hàm có răng, không có mai và yếm
 • C. Có chi, màng nhĩ rõ
 • D. Không có chi, không có màng nhĩ

Câu 8: Trong các động vật sau, động vật nào có các đặc điểm: răng mọc trong lỗ chân răng, tim 4 ngăn, hàm dài?

 • A. Ba ba gai.
 • B. Tắc kè hoa.
 • C. Rắn lục.
 • D. Cá sấu sông Nile.

Câu 9: Loài khủng long nào KHÔNG sống trên cạn

 • A. Khủng long cổ dài
 • B. Khủng long cá
 • C. Khủng long sấm
 • D. Khủng long bạo chúa

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

 • A. Có mai và yếm.
 • B. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.
 • C. Trứng có màng dai bao bọc.
 • D. Da ẩm ướt, không có vảy sừng.

Câu 11: Lớp Bò sát rất đa dạng là vì

 • A. Lớp Bò sát có số loài lớn
 • B. Lớp Bò sát có lối sống đa dạng
 • C. Lớp Bò sát có môi trường sống đa dạng
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 12: Khủng long diệt vong là do

 • A. Thiên thạch rơi vào trái đất, núi lửa, thiên tai triền miên
 • B. Sự xuất hiện của chim và thú ăn thịt
 • C. Khí hậu đột ngột thay đổi
 • D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 13: Tim cá sấu hoa cà có mấy ngăn?

 • A. 4.
 • B. 3.
 • C. 2.
 • D. 1.

Câu 14: Động vật nào dưới đây không có màng nhĩ?

 • A. Thằn lằn bóng đuôi dài.
 • B. Rắn ráo.
 • C. Cá sấu Xiêm.
 • D. Rùa núi vàng.

Câu 15: Loài nào dưới đây có răng mọc trong lỗ chân răng?

 • A. Cá sấu Ấn Độ.
 • B. Rùa núi vàng.
 • C. Tắc kè.
 • D. Rắn nước.

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây có cả ở khủng long sấm, khủng long cổ dài và khủng long bạo chúa?

 • A. Ăn thực vật.
 • B. Đuôi ngắn.
 • C. Mõm ngắn.
 • D. Cổ dài.

Câu 17: Loài nào dưới đây có răng mọc trong lỗ chân răng?

 • A. Cá sấu Xiêm.
 • B. Rắn Taipan nội địa.
 • C. Rùa núi vàng.
 • D. Tắc kè.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 40 sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát


 • 20 lượt xem