Trắc nghiệm sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 bài 57: Đa dạng sinh học. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào:

 • A. Nhiệt độ
 • B. Nguồn thức ăn
 • C. Sự sinh sản của loài
 • D. Môi trường sống

Câu 2: Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?

 • A. Số lượng loài trong quần thể.
 • B. Số lượng cá thể trong quần xã.
 • C. Số lượng loài.
 • D. Số lượng cá thể trong một loài.

Câu 3: Sự đa dạng loài được thể hiện ở

 • A. Số lượng loài
 • B. Sự đa dạng về đặc điểm hình thái của từng loài
 • C. Sự đa dạng về đặc điểm tập tính của từng loài
 • D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 4: Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất

 • A. Đới lạnh
 • B. Hoang mạc đới nóng
 • C. Nhiệt đới khí hậu nóng ẩm
 • D. Cả a và b đúng

Câu 5: Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

 • A. Giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể.
 • B. Dự trữ năng lượng chống rét.
 • C. Giúp chim dễ nổi khi lặn biển.
 • D. Cả A và B đều đúng.

Câu 6: Số loài động vật trên Trái Đất là

 • A. 1 triệu loài
 • B. 1,5 triệu loài
 • C. 2 triệu loài
 • D. 2,5 triệu loài

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lanh?

 • A. Thường hoạt động vào ban đêm.
 • B. Lông chuyển sang màu trắng vào mùa đông.
 • C. Móng rộng, đệm thịt dày.
 • D. Chân cao, dài.

Câu 8: Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?

 • A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng.
 • B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.
 • C. Giúp lẩn tránh kẻ thù.
 • D. Tránh mất nước cho cơ thể.

Câu 9: Rắn sa mạc có đặc điểm gì để thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng?

 • A. Màu lông nhạt, giống màu cát
 • B. Chui rúc vào sâu trong cát
 • C. Di chuyển bằng cách quăng thân d
 • D. Tất cả đặc điểm trên đều đúng

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

 • A. Di chuyển bằng cách quăng thân.
 • B. Thường hoạt động vào ban ngày trong mùa hè.
 • C. Có khả năng di chuyển rất xa.
 • D. Chân cao, móng rộng và đệm thịt dày.

Câu 11: Đặc điểm của lạc đà thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng là

 • A. Bướu mỡ
 • B. Có màu lông giống màu cát
 • C. Chân cao, móng rộng, có đệm thịt dày
 • D. Tất cả các đặc điểm trên đúng

Câu 12: Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?

 • A. Do các hoạt động của con người
 • B. Do các loại thiên tai xảy ra
 • C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần
 • D. Do các loại dịch bệnh bất thường

Câu 13: Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam là gì?

 • A. Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu
 • B. Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp
 • C. Có giá trị trong văn hóa
 • D. Tất cả các lợi ích trên

Câu 14: Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau?

 • A. Vì mỗi loài rắn sống trong một điều kiện nhất định khác nhau
 • B. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau
 • C. Vì mỗi loài rắn có tập tính hoạt động nhất định khác nhau
 • D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 15: Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng:

 • A. Thấp
 • B. Trung bình
 • C. Cao
 • D. Rất thấp
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 57 sinh 7: Đa dạng sinh học


 • 24 lượt xem