Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản Câu 3 trang 78 sgk Địa Lí 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 78 sgk Địa Lí 11

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án Câu 3 trang 78 sgk Địa Lí 11 - Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản.

Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản, giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2 (trang 77 SGK Địa lý 11), so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950-1973 và 1990-2005.

Bài làm:

a) Vẽ biểu đồ:

Nhật Bản (Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế)

b) So sánh tốc độ phát triển giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005

- Nhật xét: So sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005.

  • Giai đoạn 1950 - 1973: phát triển rất nhanh trong các năm 1950 - 1954. Giai đoạn tiếp theo (1955 - 1959, 1960 - 1964, 1965 - 1969) có tốc độ phát triển nhanh, nhưng thấp hơn giai đoạn 1950 - 1954. Giai đoạn 1970 - 1973: tốc độ phát triển chậm lại so với trước.
  • Giai đoạn 1990 - 2005: tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, đặc biệt các năm từ 1995 đến 2001. Đến năm 2003, nền kinh tế có sự phát triển khá hơn, nhưng tốc độ chậm và sụt giảm vào năm 2005.
Chủ đề liên quan