Bài 10: Chùa thời Lý sgk Lịch sử 4 Trang 32

 • 1 Đánh giá

Đạo Phật từ Ấn Độ du nhập vào nước ta từ thời phong kiến phương Bắc độ hộ. Đạo Phật có nhiều điểm phù hợp với cách nghĩ, lối sống của nhân dân ta. Đạo Phật và chùa chiền được phát triển mạnh mẽ nhất vào thời Lý. Hôm nay chúng ta học bài “Chùa thời Lý”.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Đạo phật du nhập vào nước ta

 • Đạo Phật du nhập vào nước ta rất sớm.
 • Đạo Phật dạy con người: yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, sống nhân hậu.

CH: Vì sao dân ta tiếp thu Đạo Phật?

Trả lời:

 • Dân ta tiếp thu Đạo Phật vì: Đạo Phật dạy người ta phải biết yêu thương đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với các loài vật…=> Điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt.

2. Sự phát triển của Đạo Phật thời nhà Lý

 • Dưới thời Lý, đạo phật rất phát triển và được xem là quốc giáo.

CH: Những việc nào cho ta thấy dưới thời Lý, đạo Phật rất thịnh đạt?

Trả lời:

 • Những việc cho ta thấy dưới thời Lý, đạo Phật rất thịnh đạt là:
 • Các nhà vua thời Lý đều theo đạo phật
 • Nhiều nhà sư được giữ cương vị quan trọng trong triều đình.
 • Chùa mọc lên khắp kinh thành, làng, xã

3. Vai trò và tác dụng của chùa thời Lý

 • Chùa là nơi tu hành của các nhà sư.
 • Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo phật.
 • Chùa là trung tâm văn hoá của các làng xã.

CH: Thời Lý, chùa được sử dụng vao việc gì?

Trả lời:

 • Thời Lý , chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cùng là nơi tổ chức lễ bái của đạo phật. Chùa còn là trung tâm văn hóa của các làng, xã.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 34 – sgk lịch sử 4

Vì sao dưới thời Lý, nhiều chùa được xây dựng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 34 – sgk lịch sử 4

Em hãy mô tả ngôi chùa mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021