Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 29 – sgk Lịch sử 4

Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Bài làm:

Diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược là:

  • Quân Tống lợi dụng thời cơ nhà Đinh không ổn định sang xâm lược nước ta
  • Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta
  • Dưới sự lãnh đạo của Lê , quân ta đã chặn đánh đường thủy của địch ở sông Bạch Đằng, chặn đánh đội quân trên bộ ở Chi Lăng quyết liệt buộc địch phải rút lui.
  • Quân giặc chết quá nửa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021