Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

 • 1 Đánh giá

Buổi đầu độc lập của dân tộc,nhân dân ta phải liên tiếp đối phó với thù trong giặc ngoài. Nhân nhà Đinh suy yếu, quân Tống đã đem quân sang đánh nước ta. Liệu rồi số phận của giặc Tống sẽ ra sao? Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (năm 981).

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1.Tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược

 • Năm 979 triều đình nhà Đinh không ổn định
 • Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta
 • Lê Hoàn lên ngôi lấy niên hiệu là Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê).

CH: Vì sao Thái hậu họ Dương lại mời Lê Hoàn lên làm vua?

Trả lời:

 • Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua vì lúc bấy giờ phù hợp với tình hình đất nuwos và nguyện vọng của nhân dân. Đinh Toàn con Trai Thứ của Đinh Tiên Hoàng lên ngôi còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược. Lê Hoàn giữ chức tổng chỉ huy quân đội nên khi Lê Hoàn sẽ đực quân sĩ tung hô “vạn tuế”.

2. Cuộc khánh chiến chống quân Tống lần thứ nhất

 • Quân Tống lợi dụng thời cơ nhà Đinh không ổn định sang xâm lược nước ta
 • Năm 981 quân Tống theo hai đường thủy và bộ sang xâm lược nước ta
 • Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng đã chặn được âm mưu xâm lược của nhà Tống
 • Quân giặc chết quá nửa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

3. Ý nghĩa lịch sử

 • Độc lập được giữ vững. Nhân dân tin vào tiền đồ của dân tộc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 29 – sgk Lịch sử 4

Em hãy trình bày đất nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 29 – sgk Lịch sử 4

Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 29 – sgk Lịch sử 4

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 81 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021