Trình bày vị trí, chức năng của Công an nhân dân Câu 3 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 54 GDQP 12

Câu 3 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12 - Trình bày vị trí, chức năng của Công an nhân dân được KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 3 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12: Trình bày vị trí, chức năng của Công an nhân dân.

Bài làm:

Vị trí, chức năng của Công an nhân dân:

- Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân,

- Vị trí: Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước,

- Chức năng của Công an nhân dân:

  • Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;
  • Thực hiện thống nhất quản lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
  • Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Câu 3 trang 54 sgk GDQP- AN lớp 12 được giáo viên KhoaHoc giải đáp rõ ràng, chính xác. Học sinh có thể tham khảo phần đáp án để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập với mục tiêu nắm vững kiến thức bài học và nâng cao kết quả học tập môn GDQP - AN lớp 12.