Giải GDQP- AN 12 bài 5 GDQP- AN 12 bài 5: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và luật Công an nhân dân

  • 1 Đánh giá

Giải GDQP- AN 12 bài 5 - Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và luật Công an nhân dân được KhoaHoc giải đáp chính xác và đầy đủ các câu hỏi trang 54 sgk GDQP 12, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu 1 trang 54 sgk GDQP- AN lớp 12

Trình bày vị trí, chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Trình bày vị trí, chức năng của Công an nhân dân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 54 sgk GDQP-AN lớp 12

Học sinh Trung học phổ thông phải có trách nhiệm gì để tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội và Công an?

=> Xem hướng dẫn giải

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và luật Công an nhân dân bao gồm phần lý thuyết chi tiết cùng với hướng dẫn giải, đáp án cho các câu hỏi liên quan trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp rõ ràng, chính xác. Học sinh có thể tham khảo phần đáp án để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập với mục tiêu nắm vững kiến thức bài học và nâng cao kết quả học tập môn GDQP - AN lớp 12

  • 1.679 lượt xem