Câu 5: Trang 64 sgk GDQP-AN lớp 12

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 64 sgk GDQP- AN lớp 12

Tại sao khi trườn không được đưa súng lên quá đầu?

Bài làm:

Khi trườn không được đưa súng lên quá đầu vì:

- Đối với động tác trườn súng được đặt ngang vai để thuận tiện cho việc thực hiện động tác và lấy súng.

- Khi đưa súng lên quá đầu có thể làm cho địch dễ phát hiện

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021