Bài 28: Kinh thành Huế sgk Lịch sử 4 Trang 67

  • 1 Đánh giá

Sau khi Nguyễn Ánh lật đổ được triều đại Tây Sơn đã chọn Huế làm kinh đô. Vua nhà Nguyễn đã cho xây đựng kinh thành Huế. Đó là một quần thể các công trình kiến trúc và nghệ thuật tuyệt đẹp, là di sản văn hóa được UNESCO công nhân.

Bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập kiến thức lý thuyết
  • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Qúa trình xây dựng kinh thành Huế

  • Lực lượng xây dựng: Hàng chục vạn dân và binh lính
  • Vật liệu xây dựng: đá, gỗ, vôi, gạch, ngói…vận chuyển từ mọi miền đất nước về đây.
  • Thời gian xây dựng: Trong vòng mấy chục năm xây dựng.
  • Thành quả: Xây dựng được một tòa thành rộng lớn, dài hơn 2km, bên bờ sông Hương.

2. Các công trình kiến trúc tiêu biểu của kinh thành Huế

  • Thành quách, cung điện, lăng tẩm…là một quần thể các công trình kiến trúc và nghệ thuật tuyệt đẹp.
  • Quần thể di tích cố đô huế là di sản văn hóa thế giới, được UNESCO công nhận năm 1993.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 - sgk lịch sử 4

Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 - sgk lịch sử 4

Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế (về thiên nhiên, con người)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem
Chủ đề liên quan