Nhà Trần đã có những việc gì để củng cố , xây dựng đất nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 38 – sgk lịch sử 4

Nhà Trần đã có những việc gì để củng cố, xây dựng đất nước?

Bài làm:

Những việc làm của nhà Trần để củng cố , xây dựng đất nước là:

  • Vua đặt lệ nhường ngôi sớm cho con, cùng trông nom việc nước.
  • Cả nước chia thành các lộ, phủ, châu, huyện, xã để cai quản.
  • Đặt chuông trước cung điện để nhân dân đến đánh chuông khi có điều oan ức hoặc cầu xin.
  • Thanh niên trai tráng mạnh khỏe được tuyển vào quân đội, thời bình thì sản xuất, khi có chiến tranh thì tham gia chiến đấu.
  • Nhà Trần quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp. Đặt thêm các chức quan Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.
  • 652 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021