Bài 2: Nước Âu Lạc sgk Lịch sử 4 Trang 15

 • 1 Đánh giá

Tiếp nối đất nước Văn Lang là đất nước Âu Lạc. Vậy nước Âu Lạc đã ra đời trong hoàn cảnh nào, cuộc sống của người dân ra sao? Chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự ra đời nhà nước Âu Lạc

 • Ở vùng núi phía Bắc người Âu Việt và Lạc Việt cùng chung sống và sản xuất với nhau.
 • Năm 218 TCN, quân Tần xâm lược các nước Phương Nam.
 • Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui giặc ngoại xâm.
 • Dựng nên nước Âu Lạc, tự xưng An Dương Vương.
 • Kinh đô đóng ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).

2. Sự phát triển của nước Âu Lạc

 • Nông nghiệp: Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá,săn bắt phát triển.
 • Thủ công nghiệp:
  • Làm gốm, dệt, đồ trang sức, đóng thuyền,…phát triển.
  • Xây dựng, luyện kim phát triển.

=> Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo.

 • Quốc phòng: Chế tạo ra nỏ bắn nhiều mũi tên. Xây thành Cổ Loa

3. Nước Âu Lạc và cuộc xâm lược của Triệu Đà

 • Diến biến: Sgk
 • Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương:
  • Do chủ quan nên mắc mưu của kẻ thù
  • Nội bộ chia rẽ, nhân dân không ủng hộ.
 • Bài học kinh nghiệm từ thất bại của An Dương Vương:
  • Phải luôn cảnh giác với kẻ thù
  • Phải xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 17 – sgk lịch sử 4

Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 17 – sgk lịch sử 4

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021