Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THPT - Tất cả các môn Đáp án trắc nghiệm module 9 Trung học phổ thông

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Khoahoc xin chia sẻ tới quý thầy cô Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THPT - Tất cả các môn Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử, Âm nhạc, Mĩ thuật, Lịch sử - Địa lý...Dưới đây là gợi ý đáp án module 9 THPT về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh. Mời quý thầy cô tham khảo nội dung dưới đây để hoàn thiện tốt bài tập cuối khóa module 9

I. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Phần ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Thông tin nào dưới đây thể hiện định hướng chung của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình GDPT môn Toán 2018?

Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu dạy học môn Toán là hình thành và phát triển ở HS

năng lực toán học, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu. ✔ 

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, vai trò chủ yếu của GV là gì?

Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia hoạt động, tạo những tình huống có vấn đề để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập. ✔ 

4. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Hãy sắp xếp các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

1. Chuyển giao nhiệm vụ

2. Thực hiện nhiệm vụ

3. Báo cáo nhiệm vụ

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy khái niệm “phép thử ngẫu nhiên”, một GV đã tổ chức cho học sinh tung cái kẹp giấy và yêu cầu học sinh quan sát, mô tả lại tất cả các kết quả đã xảy ra. Từ đó hình thành khái niệm phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. GV trên đã áp dụng phương pháp dạy học nào dưới đây?

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm. ✔ 

7. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn Toán là

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục. ✔ 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi hoàn thành học tập nội dung “Phân tích và xử lí dữ liệu” thuộc mạch kiến thức Thống kê-Xác suất lớp 10, để ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh, theo anh/chị thì kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Kĩ thuật sơ đồ tư duy. ✔ 

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một GV yêu cầu học sinh sử dụng công cụ A để đánh giá kết quả hoạt động thảo luận nhóm của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Công cụ A là

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric). ✔ 

10. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây không KHÔNG thuộc về nguyên tắc dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường hoạt động khai thác sâu sắc các kiến thức theo năng lực của HS. ✔ 

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo dục trong một môi trường thông minh được hỗ trợ bởi công nghệ thông minh, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh” được gọi đúng nhất là:

Giáo dục thông minh ✔ 

2. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lý. ✔ 

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính thực tiễn. ✔ 

3. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp. ✔ 

4. Chọn các đáp án đúng

Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến tính khoa học của việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục cần phân tích các vấn đề sau:

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu, dựa trên quan điểm, lí thuyết khoa học, phù hợp với các mô hình cụ thể; ✔ 

Đảm bảo logic, hệ thống và khách quan giữa nội dung dạy học với học liệu số, thiết bị công nghệ và CNTT khi triển khai ứng dụng. ✔ 

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về yêu cầu cơ bản, nguyên tắc khi ứng dụng, sử dụng học liệu số và tài nguyên học tập, thiết bị công nghệ và CNTT; ✔ 

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video hướng dẫn cách vẽ elip từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT - Nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, Học liệu số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật. ✔ 

2. Chọn các đáp án đúng

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Video, phim ảnh ✔ 

Trang web ✔ 

Giáo trình điện tử ✔ 

3. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy?

PowerPoint. ✔ 

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft Teams. ✔ 

5. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint. ✔ 

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector. ✔ 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Dấu của tam thức bậc hai” cho môn Toán. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Tham khảo thêm: Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Toán THPT

II.Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT - Câu hỏi ôn tập

1. Theo Luật CNTT 2006, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để

b. sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số ✔ 

2. Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng mô hình phân lớp với 4 lớp cơ bản:

d. Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến; Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác. ✔ 

3. Tính thông minh của CNTT trong dạy học, giáo dục cho phép có thể xây dựng, tạo ra các bài kiểm tra đánh giá mang tính hệ thống

a. có thể dùng chung kết quả đánh giá dựa vào các ưu thế của CNTT và các thành tựu có liên quan ✔ 

4. Việc áp dụng các nền tảng số trong giáo dục tạo ra các cơ hội để kết nối hạ tầng trong mọi lĩnh vực, mọi khâu của quá trình dạy học, giáo dục

c. tăng khả năng tương tác và sự linh hoạt cho người học trong không gian và thời gian thực – ảo, môi trường học tập thực – ảo (physical-cyber environment interaction) dựa trên nền tảng số. ✔ 

2. Đáp án module 9 môn Công nghệ THPT - Câu hỏi ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn. ✔ 

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học trực quan. ✔ 

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học hợp tác.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Dạy học dựa trên dự án có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT vì

học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

giáo viên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học để tổ chức. ✔ 

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Trong Chương trình môn Công nghệ cấp TH, thiết bị dạy học có ưu thế ứng

an toàn công nghệ. ✔ 

dụng cụ chứa mẫu vật về tự nhiên.

sản phẩm công nghệ ✔ 

nhận thức công nghệ.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn Công nghệ cấp THPT?

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học. ✔ 

6. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Cơ sở vật chất của nhà trường. ✔ 

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực. ✔ 

Nội dung của chủ đề/bài học. ✔ 

7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Việc đánh giá trong dạy học môn Công nghệ 2018 (cấp THPT) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù công nghệ, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù công nghệ được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ. ✔ 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho phương pháp đánh giá nào sau đây trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kiểm tra viết.

Quan sát.

Hỏi – đáp.

Đánh giá qua hồ sơ học tập. ✔ 

9. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Khi dạy chủ đề mở đầu về trồng trọt, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm vườn trái cây ở Lái Thiêu. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS. ✔ 

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

“Thay vì mỗi nhóm sẽ làm tất cả câu hỏi của giáo viên giao trong một lượt thì mỗi nhóm chỉ cần làm một câu hỏi do giáo viên chỉ định và sau đó mỗi nhóm sẽ xoay vòng để góp ý cho những câu hỏi của nhóm khác.” Mô tả trên phù hợp với kĩ thuật dạy học…

tia chớp.

khăn trải bàn.

công đoạn. ✔ 

động não.

11. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Tại sao nói phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT khai thác được nhiều lợi thế khi ứng dụng công nghệ thông tin?

Hồ sơ học tập giúp so sánh, đánh giá kết quả học tập giữa người học với người học.

Hồ sơ học tập giúp trưng bày/ giới thiệu thành tích mang tính điển hình của người học. ✔ 

Hồ sơ học tập chứng minh được sự tiến bộ của người học về một chủ đề/ lĩnh vực nào đó theo thời gian. ✔ 

Hồ sơ học tập đa dạng, phong phú nên có thể số hóa để tiết kiệm không gian và kéo dài thời gian lưu trữ hồ sơ. ✔ 

12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phương pháp dạy học trực quan có ưu thế trong việc phát triển thành phần nào của năng lực công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Năng lực tự chủ và tự học.

Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng.

Năng lực nhận thức và tư duy công nghệ.

Năng lực tìm hiểu công nghệ. ✔ 

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Chú trọng truyền đạt cho học sinh những phẩm chất và năng lực cốt lõi. ✔ 

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

“Cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh làm việc theo nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề đặt ra.” Mô tả trên phù hợp với phương pháp dạy học…

trực quan.

hợp tác. ✔ 

nêu và giải quyết vấn đề.

dự án.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường dạy học theo nhóm.

Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

Yêu cầu HS tự học là chính.

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia. ✔ 

16. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một trong những điểm mới về đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình môn Công nghệ 2018 là:

Chương trình đã xuất hiện nội dung thực hành.

Chương trình được xây dựng theo hướng mở. ✔ 

Chương trình chú trọng hình thành kiến thức cho học sinh.

Nội dung Công nghệ đã được đưa vào chương trình từ lớp 3.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục. ✔ 

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực công nghệ của học sinh THPT?

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực công nghệ mà học sinh cần hoặc đã đạt được. ✔ 

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực công nghệ trong sự phát triển các năng lực chung.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực công nghệ mà học sinh đã đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực công nghệ mà học sinh cần đạt được.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

Xu hướng kiếm tra đánh giá.

Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

Đánh giá bối cảnh giáo dục.  

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một trong những công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT là:

Đánh giá thường xuyên

Quan sát

Rubric. ✔ 

Tự đánh giá.

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh. ✔ 

Tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh. ✔ 

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

2. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp THPT có vai trò gì đối với học sinh?

Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo cảm xúc tích cực và tạo điều kiện thực thi các nhiệm vụ học tập của học sinh. ✔ 

Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan đến môn học. ✔ 

Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm. ✔ 

3. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Vai trò của giáo viên đối với ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ THPT là:

Khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong dạy học; tìm hiểu và tiếp cận các ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ. ✔ 

Hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống. ✔ 

Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy học Công nghệ. ✔ 

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường THPT?

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục. ✔ 

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh. ✔ 

Hỗ trợ giáo viên trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh. ✔ 

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục. ✔ 

Tham khảo thêm: Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT

III. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT

Nội dung 1: Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Giới thiệu nội dung 1

Hoạt động 1: Khám phá

Hoạt động 2: Chuyển đổi

1. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai
Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học, tương tự cách phân chia trong các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, học có sự trợ giúp của máy tính; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, học kết hợp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, học từ xa

Câu trả lời: Đúng

2. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai
Giáo dục thông minh là giáo dục trong một môi trường giáo dục truyền thống được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh.

Câu trả lời: Sai

3. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai
Hệ sinh thái giáo dục mô tả các thành phần khác nhau tương tác trong môi trường giáo dục. Hệ sinh thái giáo dục là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Mỗi thành phần trong hệ sinh thái giáo dục tương tác và góp phần mang lại lợi ích tối đa khi HS sử dụng nguồn lực này để đạt được mục tiêu học tập.

Câu trả lời: Đúng

Hoạt động 3: Tự học

Hoạt động 4: Phân tích

Câu hỏi đánh giá nội dung 1 module 9 THPT lịch sử

1. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Chọn đáp án: Thiết kế dạy học.

Chọn đáp án: Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Chọn đáp án: Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Chọn đáp án: Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

3. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Chọn đáp án: Đảm bảo tính thực tiễn.

Chọn đáp án: Đảm bảo tính pháp lý.

Chọn đáp án: Đảm bảo tính khoa học.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

Chọn đáp án: MOOC.

ADDIE.

B-Learning.

STEM.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Chọn đáp án: Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Nội dung 2: Thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trung học phổ thông

Giới thiệu nội dung 2

Hoạt động 5: Tìm hiểu

Thầy/Cô đã từng sử dụng các thiết bị công nghệ vừa được giới thiệu trong hoạt động dạy học và giáo dục của Thầy/Cô chưa?

Đã từng sử dụng một số thiết bị công nghệ được giới thiệu ở trên vào trong dạy học. Đã dùng máy chiếu đa vật thể, trình chiếu powerpoint, …

– Thực tế và những điều cần lưu ý về kết nối, sử dụng máy tính và máy chiếu với cáp video là:

  • Máy tính phải phải có cổng kết nối, một số máy tính không có cổng kết nối nên sẽ không kết nối được với máy chiếu.
  • Mỗi loại máy chiếu khác nhau thường có những thao tác sử dụng không giống nhau, do đó cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng máy.
  • Máy chiếu thường có 2 loại cổng cắm là: VGA và HDMI. Khi kết nối giữa máy vi tính và máy chiếu cần sử dụng dây kết nối có 2 đầu giống nhau (hoặc là VGA, hoặc là HDMI) và cắm vào đúng vị trí trên cả máy vi tính và máy chiếu.

Hoạt động 6: Bổ trợ

Thầy cô hãy chia sẻ một số học liệu số thầy cô đã sử dụng?

Trong quá trình giảng dạy tôi thường sử dụng nhiều nguồn học liệu như:

1. Kho bài giảng e-Learning – Bộ GD&ĐT – Địa chỉ truy cập: https://igiaoduc.vn/

– Mô tả: Kho bài giảng E-Learning thuộc dự án của Cục CNTT và Bộ giáo dục và Đào tạo, được thiết kế hướng tới đối tượng người dùng là HS các cấp học, GV, cán bộ quản lí, phụ huynh HS và toàn xã hội. Đây là nơi lưu trữ hệ thống các bài giảng E-Learning thuộc chủ đề Môn học và chủ đề Dư địa chí.

Kho bài giảng E-Learning được thiết kế và triển khai với mong muốn xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học mọi lúc mọi nơi. Đề làm được việc đó, Ban quản trị hệ thống đã lựa chọn những bài giảng chất lượng tốt nhất từ các GV trong cả nước thông qua cuộc thi Quốc gia Thiết kế bài giảng E-Learning được tổ chức hàng năm.

2. Chương trình truyền hình – Địa chỉ: https://vtv.vn/video/

– Mô tả: có nhiều kênh truyền hình online với nhiều nội dung giáo khoa phù hợp để GV lựa chọn và dạy học. Một trong những chương trình truyền hình phổ biến có thể đáp ứng nhu cầu của GV và HS phổ thông chính là website của Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Phim về lịch sử Việt Nam

– Địa chỉ: https://vietsukieuhung.com/#gallery Hay sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để tìm những nội dung mình cần qua các trang như: – google.com.vn (tìm tài liệu văn bản) – youtube.com (tìm phim tư liệu của các đài truyền hình như HTV, VTV) – zing.mp3.vn (Tìm âm thanh minh họa hay nhạc truyền thống cách mạng)

Hoạt động 7: Giới thiệu

Infographic

Tài liệu đọc

Video chuyên gia Google Classroom

Video Chuyên gia MicrosoftTeam

Video Chuyên gia Powerpoint

Thảo luận

Tham khảo chi tiết tại: Bài tập cuối khóa modul 9 môn Lịch sử THPT

IV. Đáp án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp module 9 THPT

Hoạt động chăm nom gia đình thuộc mạch nội dung nào trong chương trình hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp ở trường THPT?

Trả lời: Các hoạt động hướng đến xã hội  

2. Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là tên của loại hình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường phổ quát?

Trả lời: Hoạt động giáo dục kĩ năng sống 

3. Sắp đặt quy trình các bước trong thứ tự tổ chức dạy và học nhằm tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học trò trong 1 chủ đề.

Trả lời:

trước tiên – Khởi động
2 – Phát hiện
3 – Thực hành
4 – Vận dụng, mở mang

4. “Phương thức lao động công ích trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nào?”

Trả lời: Sự tận tình 

5. Phương pháp tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lôi cuốn, thu hút học trò, đem đến hiệu quả cao trong việc tập trung, giáo dục, đoàn luyện và định hướng trị giá cho học trò. Tạo sự cạnh tranh giữa các tư nhân, tổ hoặc nhóm để khuyến khích sự tham dự hăng hái của học trò là nội dung của bí quyết tổ chức hoạt động:

Trả lời: Cuộc thi 

6. Bình chọn để cải thiện việc học thường diễn ra trên:

Trả lời: Trước và khi mà dạy 

7. Chủ đề trải nghiệm và hướng nghiệp, trong đấy chỉ tiêu đề xuất học trò nêu ý nghĩa của xúc cảm lúc tiến hành hành vi lịch sự và trình bày hành vi mến thương với bằng hữu, là chủ đề nội dung của nội dung định hướng. vào:

Trả lời: Bản thân 

8. Trong chủ đề hoạt động trải nghiệm, học trò được đề xuất tạo ra thành phầm từ nguyên liệu tái chế (theo nhóm) và biểu diễn y phục từ nguyên liệu tái chế do nhóm thông minh. Trong trường hợp này, thầy cô giáo nên sử dụng bí quyết giáo dục nào để quyến rũ sự tham dự của học trò và xúc tiến các nhóm nỗ lực, cạnh tranh với nhau?

Trả lời: Cuộc thi 

Tham khảo thêm: Đáp án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp module 9 THPT

Tham khảo thêm:

Đáp án Module 9 THCS - Tất cả các môn

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THPT - Tất cả các môn đã được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với phần trả lời chi tiết trên đây hy vọng sẽ giúp ích cho quý thầy cô nhanh chóng hoàn thành bài tập cuối khóa modun 9 THPT. Ngoài việc tham khảo đáp án module 9 THPT trên đây, quý thầy cô có thể tham khảo thêm tài liệu liên quan đến việc giảng dạy hay các chủ đề như bài thu hoạch hè..tại tài liệu dành cho giáo viên này nhé.