Đáp án Module 9 Cán bộ quản lý cốt cán Đáp án mô đun 9 Tiểu học

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đáp án Module 9 Cán bộ quản lý cốt cán

Đáp án Module 9 Cán bộ quản lý cốt cán được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Gồm câu hỏi với nội dung từ 1 - 4 với phần gợi ý đáp án, giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc hoàn thành Module 9 tiểu học. Dưới đây là nội dung chi tiết. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Câu hỏi ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điển vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

“Hiệu trưởng là người có vai trò lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học, giáo dục; Là người (1)__ __ cho đội ngũ giáo viên trong quá trình dạy học để đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay, __ __ (2) và giám sát giáo viên trong quá trình dạy học theo chương trình GDPT mới

A. đứng đầu; (2) quan tâm

B. định hướng; (2) hỗ trợ   

C. dẫn dắt; (2) theo dõi

D. tiên phong: (2) kiểm tra

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để hoàn thiện định nghĩa về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

"Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là quá trình nhà trường cụ thể hóa chương trình giáo dục quốc gia, làm cho chương trình giáo dục quốc gia phù hợp ở mức cao nhất với ——(1) của cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đảm bảo yêu. cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thức thực hiện chương trình sao cho phù hợp với thực tiễn, phản ảnh đặc trưng của nhà trưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển của người học và thực hiện có hiệu quả __ __(2) giáo dục”

A. (1) mục tiêu; (2) hoạt động

B. (1) chiến lược; (2) chủ trương

C. (1) trực tiến; (2) mục tiêu ✔ 

D. (1) giá trị cốt lõi: (2) chất lượng

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn 01 phương án liệt kê đầy đủ nhất các nội dung cơ bản của Kế hoạch giáo dục nhà trường:

a. Tình hình, bối cảnh nhà trường; Hoạt động dạy học, giáo dục; thời gian; điều kiện/nguồn lực thực hiện, phân công thực hiện

b. Bối cảnh nhà trường; Mục tiêu giáo dục của nhà trường; Nội dung thực hiện chương trình giáo dục; Kế hoạch thực hiện chương trình trong năm học; Tổ chức thực hiện.  ✔ 

c. Tình hình, bối cảnh nhà trường; Mục tiêu dạy học, giáo dục; Hoạt động dạy học, giáo dục; thời gian; Phân công thực hiện

d. Tình hình, bối cảnh nhà trường; Mục tiêu dạy học, giáo dục; Hoạt động dạy học, giáo dục; Phân công thực hiện; Điều kiện thực hiện

Câu hỏi

Câu trả lời

Điểm mạnh

Tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn cao hơn so với các trường khác trong khu vực

Điểm yếu

Cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018

Cơ hội

Trong những năm trở lại đây nhà trường có được nguồn lực hỗ trợ lớn từ nguồn xã hội hóa

Thách thức

Nhận thức của đa số cha mẹ học sinh về đổi mới giáo dục còn thấp.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục nên được làm

A. Trong giai đoạn thiết kế kế hoạch giáo dục nhà trường.  ✔ 

B. Sau khi tất cả các dữ liệu về thực hiện kể hoạch giáo dục nhà trường đã được thu thập nhưng trước khi chứng được phân tích

C. Tại giai đoạn giữa triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.

D. Vào khi kết thúc việc thực hiện kể hoạch giáo dục nhà trường.

Câu hỏi

Câu trả lời

1

Xây dựng kế hoạch

2

Thực hiện đổi mới

3

Kiểm tra đánh giá

4

Hỗ trợ giáo viên

7. Chọn đáp án đúng nhất.

A. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDFT và Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018 đòi hỏi người Hiệu trưởng cần thực hiện các nhiệm vụ:

B. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; Tuyển chọn và sử dụng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp   

C. Đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBGL trong trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; Tạo động lực làm việc; Giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ GV, NV, CBGL trong trường

D. Đánh giá giá theo chuẩn nghề nghiệp; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

8. Chọn đáp án đúng nhất

Thành phần tham gia đánh giá thực trạng đội ngũ GV, NV, CBGL trong trường trung học phổ thông đáp ứng CTGDPT 2018 là:

A. Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên,

B. Giáo viên, nhân viên, cán bộ quân lý  ✔ 

C. Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn.

D. Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên

Tài liệu vẫn còn dài quý thầy cô tải về để xem trọn nội dung nhé.

Đáp án Module 9 Cán bộ quản lý cốt cán được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô tiết kiệm thời gian hoàn thành bài tập quản lý cốt cán Module 9 tiểu học. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên quý thầy cô cũng có thể tham khảo thêm tài liệu dành cho giáo viên mà Khoahoc tổng hợp.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 198
  • Lượt xem: 1.351
  • Dung lượng: 1,9 MB
Tài liệu tham khảo khác