Đáp án câu 2 đề 6 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cho A = ; B = $y^{3}-3y+8x$

a. Tính A+B

b. Tính A - B

Bài làm:

Câu 2:

a. A + B =

=

b. A - B =

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021