Đáp án câu 1 đề 7 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 7

Câu 1: Cho E(x) =

F(x) =

G(x) =

a. Tính E(x) + F(x) + G(x)

b. Tính E(x) - F(x) - G(x)

Bài làm:

Câu 1:

a. E(x) + F(x) + G(x) =

=

b. E(x) - F(x) - G(x) =

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021