Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề B toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Tìm và $y$ biết: + $y$ = 3564; : $y$ = 4 : 5

Đáp án đúng: B. = 1584; $y$ = 1980

2. Tổng của hai phân số là . Nếu thêm vào phân số bé $\frac{1}{15}$ thì phân số lớn gấp đôi phân số bé. Tìm 2 phân số đó.

Đáp án đúng: C. và $\frac{34}{135}$

3. Mẹ hơn con 27 tuổi. Ba năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đúng: B. 27 : (4 - 1) - 3 = 6 (tuổi)

27 + 6 = 33 (tuổi)

4.

CâuĐúngSai
a. Hiệu hai số là số lớn nhất có 4 chữ số, tỉ số của 2 số là số nhỏ nhất có hai chữ số thì hai số đó là 1111 và 11110x
b. a - b = 32; a : b = 9 : 5 thì a = 40 và b = 72x
c. Tổng 2 số là số nhỏ nhất có 5 chữ số, tỉ số của 2 số là số lớn nhất có 1 chữ số. Hai số đó là 1000 và 9000x

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Nếu thêm vào chiều rộng 10cm và bớt ở chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là:

10 + 10 = 20 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề B toán 4 tập hai

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 4 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 20 : 5 x 4 = 16 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 16 + 20 = 36 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 36 x 16 = 576 ()

Đáp số: 576

2. Bài giải:

Hiệu của mẫu số và tử số của phân số là:

78 - 51 = 27

Nếu cùng bớt ỏ cả tử số với mẫu số đi cùng một số tự nhiên a thì hiệu của mẫu số và tử số không đổi (vẫn bằng 27) mà khi đó được phân số mới có giá trị bằng nên ta có sơ đồ:

Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề B toán 4 tập hai

Tử số mới là: 27 : 3 x 5 = 45

Số tự nhiên a là: 51 - 45 = 6

Đáp số : a = 6

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021