Để góp phần bảo vệ hòa bình cho thế giới, để chiến tranh không còn xảy ra, để các em nhỏ không phải mất cha mẹ, không phải sống lang thang, đói khát, thất học... chúng ta cần làm gì?

  • 1 Đánh giá

3. Hành động vì cuộc sống hòa bình

a. Thảo luận: Để góp phần bảo vệ hòa bình cho thế giới, để chiến tranh không còn xảy ra, để các em nhỏ không phải mất cha mẹ, không phải sống lang thang, đói khát, thất học... chúng ta cần làm gì?

b. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào phù hợp với lứa tuổi của em?

Soạn VNEN GDCD 6 bài 7: Cuộc sống hòa bình

Bài làm:

a. Để góp phần bảo vệ hòa bình cho thế giới, để chiến tranh không còn xảy ra, để các em nhỏ không phải mất cha mẹ, không phải sống lang thang, đói khát, thất học... chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, thân thiện, bình đẵng giữa con người với con người, giữa các dân tộc, giữa các quốc gia trên thế giới. Luôn thể hiện quan điểm tôn trọng hòa bình và phản đối chiến tranh...

b. Trong các hoạt động trên, hoạt động phù hợp với lứa tuổi của em là:

  • Mít tinh vì hòa bình
  • Thể thao vì hòa bình
  • Vẽ tranh tuyên truyền, cổ động
  • Giao lưu văn hóa vì hòa bình
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6