Đề thi Văn 8 học kì 2 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Đà Nẵng năm 2021 - 2022 Đề thi Văn 8 học kì 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đề thi Văn 8 học kì 2 Trường THCS Trần Đại Nghĩa năm 2021

Đề thi Văn 8 học kì 2 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Đà Nẵng năm 2021 - 2022 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Dưới đây là nội dung của bài kiểm tra các em tham khảo nhé

Câu 1 (2,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng."

(Ngữ văn 8 - tập 2, NXB Giáo dục)

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (0,5 điểm)

b) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên. (0,5 điểm)

c) Xét theo mục đích nói câu văn: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù", thuộc kiểu câu gì? Thực hiện hành động nói nào? (1,0 điểm)

Câu 2 (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

“Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây: lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật lã chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của để vương muôn đời

(Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn, Ngữ văn 8, tập 2, NXB Giáo dục)

a) Nội đụng chính của đoạn văn trên là gì (1,0 điển)

b) Viết đoạn văn làm sáng tỏ luận điểm “Đại La là thắng địa xứng là kinh đô của đế vương muôn đồi" (2,0 diễm)

Câu 3 (5.0 điểm)

Đề bài: Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa “học”"hành”

Đề thi Văn 8 học kì 2 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Đà Nẵng năm 2021 - 2022

Đề thi Văn 8 học kì 2 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Đà Nẵng năm 2021 - 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với bài kiểm tra này sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích cho các em tham khảo, trau dồi thêm kỹ năng giải đề thi. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo các môn học khác có tại tài liệu học tập lớp 8 này nhé.