Giải Tự nhiên và xã hội 3 bài 25 Tự nhiên và xã hội 3 Bài 25

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Tự nhiên và xã hội lớp 3 bài 25

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo phần giải chi tiết của mục đọc và trả lời câu hỏi trong bài Tự nhiên và xã hội 3 bài 25 - Mặt trời, Trái đất và mặt trăng.

8. Đọc và trả lời

a. Đọc và chọn cụm từ trong ô chữ phù hợp với chỗ chấm (....) để hoàn thành đoạn văn:

(hành tinh, vệ tinh, mặt trời, hình cầu)

Hệ Mặt trời gồm có ..... và tám hành tinh chuyển động xung quanh nó. Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt. Nhờ có mặt trời, cây cỏ xanh tươi, con người và động vật khỏe mạnh.

Trái đất rất lớn và có dạng ....... Trái đất chuyển động quanh Mặt trời nên được gọi là ...... Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất nên được gọi là .......

Trong hệ Mặt trời, Trái đất là hành tinh có sự sống.

b. Trả lời câu hỏi:

  • Trong hệ mặt trời có mấy hành tinh?
  • Nêu vai trò của mặt trời đối với sự sống trên Trái đất?
  • Trong hệ mặt trời, hành tinh nào có sự sống?

Bài làm:

Hệ Mặt trời gồm có Mặt trời và tám hành tinh chuyển động xung quanh nó. Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt. Nhờ có mặt trời, cây cỏ xanh tươi, con người và động vật khỏe mạnh.

Trái đất rất lớn và có dạng hình cầu. Trái đất chuyển động quanh Mặt trời nên được gọi là hành tinh. Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất nên được gọi là vệ tinh.

Trong hệ Mặt trời, Trái đất là hành tinh có sự sống.

b. Trả lời câu hỏi:

  • Trong hệ mặt trời có mặt trời và tám hành tinh
  • Vai trò của mặt trời đối với sự sống trên Trái đất: Nhờ có mặt trời, cây cỏ xanh tươi, con người và động vật khỏe mạnh.
  • Trong hệ mặt trời, Trái đất là hành tinh có sự sống.