Dựa vào cách xác định giá trị của cá nhân đã tìm hiểu, em hãy phát hiện giá trị của bản thân? Chia sẻ giá trị của bản thân với lớp và nêu rõ điều em tự hào về giá trị của mình.

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 2: Phát hiện và chia sẻ giá trị của em

• Dựa vào cách xác định giá trị của cá nhân đã tìm hiểu, em hãy phát hiện giá trị của bản thân.

• Chia sẻ giá trị của bản thân với lớp và nêu rõ điều em tự hào về giá trị của mình.

• Tìm những bạn có chung giá trị của em

• Trồng cây hoa của lớp: Viết những giá trị của mình vào bông hoa được cắt bằng giấy màu rồi đính vào cành cây tạo nên cây hoa đẹp của lớp.

Bài làm:

• Giá trị của bản thân: (Gợi ý: trung thực, hòa đồng, gần gũi với mọi người…)

• Em tự hào về giá trị của mình: Em tự hào về tính trung thực cũng như hay giúp đỡ người khác của mình.

• Tìm những bạn có chung giá trị của em (hỏi những bạn trong lớp em)

• Trồng cây hoa của lớp: Viết những giá trị của mình vào bông hoa được cắt bằng giấy màu rồi đính vào cành cây tạo nên cây hoa đẹp của lớp.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức