Em hãy nhớ lại những đặc điểm của bản thân đã xác định được qua chủ đề “Khám phá bản thân”

  • 1 Đánh giá

EM VỚI NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Hoạt động 1: Khám phá các đặc điểm của bản thân có liên quan đến yêu cầu của nghề truyền thống

•Em hãy nhớ lại những đặc điểm của bản thân đã xác định được qua chủ đề “Khám phá bản thân”

•Xác định những đức tính, sở thích, khả năng của em có liên quan tới yêu cầu công việc của nghề truyền thống theo gợi ý sau:

Bài làm:

• Em hãy nhớ lại những đặc điểm của bản thân đã xác định được qua chủ đề “Khám phá bản thân” (liên hệ cá nhân em)

• Xác định những đức tính, sở thích, khả năng của em có liên quan tới yêu cầu công việc của nghề truyền thống theo gợi ý sau:

- Nghề là gốm cần đức tính cần cù, chịu khó, học hỏi, cẩn thận, chịu lắng nghe ý kiến người khác…

- Nghề dệt: chăm chỉ, cẩn thận…

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức