Hãy viết quy trình từng bước thực hiện một thí nghiệm nào đó mà em rất thích và đã làm ở lớp

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Hãy viết quy trình từng bước thực hiện một thí nghiệm nào đó mà em rất thích và đã làm ở lớp

Bài làm:

Trả lời:

Học sinh ôn lại kiến thức và tự thực hành trên lớp

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021