Em hãy xác định những đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống theo mẫu gợi ý sau:

  • 3 Đánh giá

Hoạt động 2: Đánh giá sự phù hợp giữa các đặc điểm của bản thân với công việc của nghề truyền thống

• Em hãy xác định những đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống theo mẫu gợi ý sau:

• Chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động

Bài làm:

  • 1.110 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức