Giải bài 32B: Khát vọng sống

  • 1 Đánh giá

Giải bài 32B: Khát vọng sống - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 149. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi Thi đặt nhanh câu hỏi trạng ngữ.

Mỗi nhóm viết vào bảng nhóm 3 câu có trạng ngữ. Nhóm nào viết nhanh và đúng là nhóm thắng cuộc

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?

(2) Vì sao những chuyện ấy buồn cười?

=> Xem hướng dẫn giải

(3) Nối từ ngữ chỉ sự vật ở cột A với từ ngữ tả sự vật đó ở cột B để tạo thành các câu nói về sự thay đổi của vương quốc khi có tiếng cười:

=> Xem hướng dẫn giải

7. Đọc bài văn sau: "Con tê tê" (sgk trang 151)

8. Cùng thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập

a. Nối từ Nối từ ngữ ở cột A với nội dung tương ứng ở cột B để có nội dung chính của các đoạn trong bài Con tê tê.

b. Các bộ phận ngoại hình của con tê tê được tác giả miêu tả là: ...........

c. Những chi tiết cho thấy tác giả quan sát hoạt động của con tê tê tỉ mỉ và chọn lọc được nhiều đặc điểm lí thú:

  • Cách tê tê bắt kiến........
  • Cách tê tê đào đất.........

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Dựa trên kết quả quan sát của mình, hãy viết một đoạn văn miêu tả hoạt động của một con vật mà em yêu thích

=> Xem hướng dẫn giải

4. Dựa vào các tranh và lời gợi ý, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện? Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 88 lượt xem