Giải bài 9: Quy tắc chuyển vế sgk Toán đại 6 tập 1 Trang 85 88

  • 1 Đánh giá

Với bài học này, KhoaHoc sẽ giới thiệu đến các bạn về quy tắc chuyển vế. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Tính chất của đẳng thức

Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:

  • Nếu a = b thì a + c = b + c;
  • Nếu a + c = b + c thì a = b;
  • Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển vế số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó:

Dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+".

3. Một số ví dụ

Tìm số nguyên x, biết:

a.

Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có:

b.

Áp dụng quy tắc chuyển vế ta có:

Nhận xét: Phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 61: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 62: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên a, biết:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 63: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3; -2 và x bằng 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 64: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Cho .

Tìm số nguyên x, biết:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 65: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Cho .

Tìm số nguyên x, biết:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 66: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 67: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính:

a. d.
b. e.
c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 68: Trang 87- sgk toán lớp 6 tập 1

Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội đó ghi được 39 bàn và để thủng lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng - thua của đội đó trong mỗi mùa giải.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 69: Trang 87 - sgk toán lớp 6 tập 1

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 70: Trang 88 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 71: Trang 88 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính nhanh:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 72: Trang 88 - sgk toán lớp 6 tập 1

Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình vẽ. Hãy chuyển một tấm bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021