Giải bài bảng chia 6

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bài học mới đó chính là bảng chia 6. Bài này có liên quan đến bài bảng nhân 6. Vì vậy, khi các con thành thạo các phép toán về bảng nhân 6 thì các con sẽ liên hệ và làm được các bài tập về bảng chia 6. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay bây giờ nhé.

A. Ví dụ mẫu

Giải bài bảng chia 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Giải câu 1 bảng chia 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

Giải câu 2 bài bảng chia 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây mấy xăng - ti mét.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021