Giải bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

  • 1 Đánh giá

Ở các bài trước, các con đã được học phép nhân một chữ số với một chữ số. Hôm nay, chúng ta sẽ học phép toán khó hơn một chút, đó chính là pháp nhân số có hai chữ số với số có một chữ số. Vì vậy, các con cố gắng học bài để có thể giải đươc các bài toán trong bài học nhé.

A. Ví dụ mẫu:

13 x 3 = ?

13 x 3 = 13 + 13 + 13 = 36

Đặt tính:

Giải bài nhân số có hai chữ số  với số có một chữ số ( không nhớ)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 1 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 3 b) 42 x 2

11 x 6 13 x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 26 lượt xem
Chủ đề liên quan