Giải bài bảng chia 7

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài bảng nhân 7, chúng ta sẽ bước vào bài học bảng chia 7. Trước khi các thầy cô hướng dẫn các con giải bài tập, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ để hiểu bài nhanh hơn giúp các con hoàn thành các bài tập tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu.

Giải bài bảng chia 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

28 : 7 = 70 : 7 = 21 : 7 = 42 : 7 =

14 : 7 = 56 : 7 = 63 : 7 = 42: 6 =

49 : 7 = 35 : 7 = 7 : 7 = 0 : 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

7 x 5 = 7 x 6 =

35 : 7 = 42 : 7 =

35 : 5 = 42 : 6 =

7 x 2 = 7 x 4 =

14 : 7 = 28 : 7 =

14 : 2 = 28 : 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Có 56 hoc sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021