Giải bài chính tả: Người liên lạc nhỏ - tiếng việt 3 tập 1 trang 114

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Người liên lạc nhỏ - tiếng việt 3 tập 1 trang 114. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ (từ đầu đế lững thững đằng sau)

 • Tìm các tên riênge trong bài chính tả
 • Nhắc lại cách viết tên riêng nói trên

Trả lời:

Người liên lạc nhỏ

Sáng hôm ấy, anh Đức Thanh dẫn Kim Đồng đến điểm hẹn. Một ông ké đã chờ sẵn ở đấy. Ông mỉm cười hiền hậu:

-Nào,bác cháu ta lên đường !

Ông ké chống gậy trúc,mặc áo Nùng đã phai, bợt cả hai cửa tay. Trông ông như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa. Kim Đồng đeo túi nhanh nhẹn đi trước, ông ké lững thững đằng sau.

Theo Tô Hoài

 • Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng. Trong đó:
  • Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người,
  • Nùng là tên riêng của một dân tộc ở miền núi
  • Hà Quảng là tên của một địa phương.
 • Nhắc lại cách viết tên riêng là: Các tên riêng đó đều phải viết hoa những chữ cái đứng đầu mỗi tiếng.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ay hay ây?

 • cây s..., ch... giã gạo
 • d... học, ngủ d...
 • số b..., đòn b...

Trả lời:

 • cây sậy, chày giã gạo
 • dạy học, ngủ dậy
 • số bảy, đòn bẩy

Câu 3. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

Trưa ...ay bà mệt phải ...ằm

Thương bà, cháu đã giành phần ...ấu cơm

Bà cười: vừa ...át vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ...ần ?

b. i hay iê?

Kiến xuống suối t...m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì d...m chết nó. Ch...m Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát h...m.

Trả lời:

a. l hay n?

Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà, cháu đã giành phần nấu cơm

Bà cười: vừa nát vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

b. i hay ?

Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên, cuốn Kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó. Chim Gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bám vào cành cây, thoát hiểm.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021