Giải bài tập đọc: Mùa thu của em - tiếng việt 3 tập 1 trang 42

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Mùa thu của em - tiếng việt 3 tập 1 trang 42. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

Mùa thu của em

Mùa thu của em

Là vàng hoa cúc

Như nghìn con mắt

Mở nhìn trời êm.


Mùa thu của em

Là xanh cốm mới

Mùi hương như gợi

Từ màu lá sen.

Mùa thu của em

Rước đèn họp bạn

Hội rằm tháng tám

Chị Hằng xuống xem.


Ngôi trường thân quen

Bạn thầy mong đợi

Lật trang vở mới

Em vào mùa thu.

Chú thích:

  • Cốm: món ăn làm bằng thóc nếp non rang chín, giã dẹt, bỏ vỏ trấu, có màu xanh. Cốm thường được gói trong lá sen nên có mùi thơm của lá sen.
  • Chị Hằng: chỉ mặt trăng.

Nội dung: Tình cảm của bạn nhỏ trước vẻ đẹp của mùa thu gắn liền kỉ niệm của những ngày mở đầu năm học mới

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu?

Trả lời:

Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu như:

  • sắc vàng của hoa cúc,
  • màu xanh của cốm mới.

Câu 2. Những hình ảnh nào gợi các hoạt động của học sinh vào mùa thu?

Trả lời:

Những hình ảnh sau đây gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu:

  • các em rước đèn họp bạn vào dịp Tết Trung thu
  • các em vui vẻ bước vào năm học mới có bạn, thầy mong đợi.

Câu 3. Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1

Trả lời:

Những hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1 là:

  • Hoa cúc nở vàng như nghìn con mắt mở nhìn bầu trời êm.
  • Mùi hương như gợi từ màu lá sen.

  • 8 lượt xem