Giải bài tập đọc: Người mẹ - tiếng việt 3 tập 1 trang 29

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập tập đọc: Người mẹ - tiếng việt 3 tập 1 trang 29. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Kể lại vắn tắt chuyện xảy ra ở đoạn 1

Trả lời:

Bà mẹ thức mấy đêm ròng trông đứa con ốm. Mệt quá, bà thiếp đi. Tỉnh dậy, thấy mất con, bà hớt hải gọi tìm. Thần Đêm Tối nói cho bà biết: con bà đã bị Thần Chết bắt đi. Bà cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà đuổi theo Thần Chết, Thần Đêm Tối chỉ đường cho Bà.

Câu 2. Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?

Trả lời:

Bà mẹ chấp nhận yêu cầu của bụi gai: ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ẩm cho nó, làm nó đâm chồi, nảy lộc và nở hoa giữa mùa đông buốt gíá.

Câu 3. Người mẹ đã làm gì để hồ nước chỉ đường cho bà?

Trả lời:

Để hồ nước chỉ đường cho bà, bà mẹ làm theo yêu cầu của hồ nước:khóc đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hoá thành 2 hòn ngọc.

Câu 4. Chọn ý đúng nhất nói lên nội dung câu chuyện:

a. Người mẹ là người rất dũng cảm

b. Người mẹ không sợ Thần Chết

c. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con

Trả lời:

Nội dung câu chuyện là:

Đáp án: c. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con


  • 15 lượt xem