Giải bài tập đọc: Nhớ Việt Bắc - tiếng việt 3 tập 1 trang 115

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Nhớ Việt Bắc - tiếng việt 3 tập 1 trang 115. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

Việt Bắc

Ta về, mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.

Núi giăng thành luỹ sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

Mênh mông bốn mặt sương mù

Ðất trời ta cả chiến khu một lòng.

TỐ HỮU

Chú giải:

  • Việt Bắc : Chiến khu của ta thời kì đấu trạnh giành độc lập và kháng chiến chống thực dân Pháp. Việt Bắc gồm
  • các tình: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang.
  • Đèo : chỗ thấp và dễ vượt qua nhất trên đường đi qua núi.
  • Giang : cây thuộc loại tre nứa, thân dẻo, dùng để đan lát hoặc làm lạt buộc.
  • Phách : một loại thân cây gỗ, lá ngả màu vàng vào mùa hè.
  • Ân tình : có ơn nghĩa, tình cảm sâu nặng với nhau.
  • Thủy chung : trước sau không thay đổi.

Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của rừng núi Tây Bắc và sự dũng cảm của con người Tây Bắc khi đánh giặc.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc (dòng thơ 2)?

Trả lời:

Người cán bộ về xuôi nhớ "những hoa cùng người" ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người là nhớ những con người ở Việt Bắc chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thủy chung với Cách mạng.

Câu 2. Tìm những câu thơ cho thấy:

a. Việt Bắc rất đẹp

b. Việt Bắc đánh giặc giỏi

Trả lời:

a. Những câu thơ cho thấy Việt Bắc rất đẹp:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

b. Những câu thơ cho thấy Việt Bắc đánh giặc giỏi:

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.

Núi giăng thành luỹ sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

Câu 3. Vẻ đẹp của người Việt Bắc được thể hiện qua những câu thơ nào?

Trả lời:

Vẻ đẹp của người Việt Bắc được thể hiện qua những câu thơ:

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.


  • 8 lượt xem