Giải bài góc vuông, góc không vuông

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ học về một góc trong hình học. Và góc mà chúng ta đang nói đến đó chính là góc vuông và góc không vuông. Với bài học này, thầy cô sẽ lấy ví dụ cụ thể cho các con hiểu, sau đó sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài góc vuông, góc không vuông

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu)

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

b) Dùng eke để vẽ:

- Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

- Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

Giải câu 1 bài góc vuông, góc không vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông

Giải câu 2 bài góc vuông, góc không vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?

Giải câu 3 bài góc vuông, góc không vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 42 - sgk Toán lớp 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Giải câu 4 bài góc vuông, góc không vuông

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021