Giải bài kể chuyện: Hũ bạc của người cha - tiếng việt 3 tập 1 trang 122

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài kể chuyện: Hũ bạc của người cha - tiếng việt 3 tập 1 trang 122. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện Hũ bạc của người cha:

Trả lời:

Sắp xếp thứ tự các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện là: 3 - 5 - 4 - 1 - 2

  • Tranh 3: “Cha muốn trước khi nhắm mắt, thấy con kiếm nổi bát cơm. Con hãy đi làm và mang tiền về đây.”
  • Tranh 5: Người cha vứt ngay nắm tiền xuống ao. “Đây không phải tiền con làm ra”
  • Tranh 4: Anh ta đành tìm vào một làng xin xay thóc thuê. Xay một thúng thóc được trả công hai bát gạo. Anh chỉ dám ăn một bát.
  • Tranh 1: Ông liền ném luôn mấy đồng tiền vào bếp lửa. Người con vội thọc tay vào lửa lấy ra.
  • Tranh 2: “Nếu con lười biếng, Dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con”.

Câu 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện

Trả lời:

Ngày xưa có một ông nông dân người Chăm siêng năng, về già ông dành được một hũ bạc. Tuy nhiên người con trai của ông lại rất lười biếng.

Một hôm, người cha yêu cầu người con đi làm và mang tiền về nhà. Người con mang theo một món tiền do mẹ dúi cho ra đi. Khi trở về, anh ta còn lại vài đồng đưa cho người cha. Người cha cầm những đồng tiền ấy ném xuống ao, anh ta vẫn thản nhiên. Người cha hiểu ngay : những đồng tiền ấy không phải do anh ta tự kiếm.

Người con lại ra đi. Suốt ba tháng trời ròng rã xay thóc thuê vất vả, anh dành dụm được chín mươi bát gạo rồi bán lấy tiền. Ông lão ném những đồng tiền người con làm ra vào lửa. Anh ta vội thọc tay vào để lấy ra. Hành động đó đã khiến người cha cảm động.

Hai ông bà già rất an tâm trao hũ bạc cho con và khuyên nhủ : Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con. Đó là hai bàn tay cần mẫn lao động để làm ra của cải ở trên đời.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021