Giải bài tập đọc: Vẽ quê hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 88

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Vẽ quê hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 88. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

VẼ QUÊ HƯƠNG

Bút chì xanh đỏ

Em gọt hai đầu

Em thử hai màu

Xanh tươi, đỏ thắm.

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một màu xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xanh màu ước mơ...

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Mái ngói đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm

Cây gạo đầu xóm

Hoa nở chói ngời

A! nắng lên rồi

Mặt trời đỏ chót

Lá cờ Tổ quốc

Bay giữa trời xanh...

Chị ơi bức tranh

Quê ta đẹp quá !

ĐỊNH HẢI

  • Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và tình cảm yêu quê hương tha thiết của bạn nhỏ.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ

Trả lời:

Những cảnh vật được tả trong bài thơ là: Tre xanh, lúa xanh, sông máng, trời mây, nhà em, mái ngói, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.

Câu 2. Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy?

Trả lời:

Trong bài thơ, bạn nhỏ vẽ cảnh vật quê hương mình bằng nhều màu sắc sặc sỡ. Đó là:

  • tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt,
  • ngói mới đỏ tươi, mái trường đỏ thắm, mặt trời đỏ chót.

Câu 3. Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp? Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:

a. Vì quê hương rất đẹp

b. Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi

c. Vì bạn nhỏ yêu quê hương

Trả lời:

Bức tranh quê hương rất đẹp vì:

Đáp án: c. Vì bạn nhỏ yêu quê hương


  • 5 lượt xem