Giải bài kể chuyện: Đất quý, đất yêu - tiếng việt 3 tập 1 trang 86

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài kể chuyện: Đất quý, đất yêu - tiếng việt 3 tập 1 trang 86. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Sắp xếp lại các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đất quý, đất yêu.

Trả lời:

Câu 2. Dựa vào tranh trên, kể lại toàn bộ câu chuyện

Trả lời:

  • Tranh 3: Hai vị khách đi thăm thú khắp các nơi trên đất nước Ê-ti-ô-pi-a.
  • Tranh 1: Họ được vua Ê-ti-ô-pi-a tiếp đãi nồng hậu, mời vào cung điện, mời tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều quà quý.
  • Tranh 2: Khi hai vị khách sắp bước xuống tàu thì viên quan dẫn đường yêu cầu họ cởi giày ra và cho người cạo sạch đất cát bám vào đế giày. Điều này làm họ hết sức ngạc nhiên.
  • Tranh 4: Thấy khách tỏ vẻ ngạc nhiên, viên quan giải thích rõ phong tục của người Ê-ti-ô-pi-a. Đất đai của Tổ quốc là tài sản thiêng liêng và quý giá nhất đối với họ. Chúng tôi đã tiếp các ông như những khách quý.

  • 11 lượt xem