Giải bài chính tả: Nhớ Việt Băc - tiếng việt 3 tập 1 trang 119

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Nhớ Việt Băc - tiếng việt 3 tập 1 trang 119. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc (từ đầu đến thủy chung)

 • Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát
 • Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa

Trả lời:

Việt Bắc

Ta về, mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

 • Cách viết các dòng thơ lục bát: Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.
 • Các chữ phải viết hoa là:
  • Tên bài thơ : Nhớ
  • Tên riêng: Việt Bắc.
  • Các chữ đầu mỗi dòng thơ.

Câu 2. Điền vào chỗ trống au hay âu?

 • hoa m... đơn, mưa m... hạt
 • lá tr..., đàn tr...
 • s... điểm, quả s...

Trả lời:

 • hoa mẫu đơn, mưa mau hạt
 • lá trầu, đàn trâu
 • sáu điểm, quả sấu

Câu 3. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n ?

 • Tay ...àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
 • Nhai kĩ ...o ...âu, cày sâu tốt ...úa.

b. i hay iê ?

 • Ch...m có tổ, người có tông.
 • T...n học lễ, hậu học văn.
 • K...n tha lâu cũng đầy tổ.

Trả lời:

a. l hay n ?

 • Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
 • Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b. i hay iê ?

 • Chim có tổ, người có tông.
 • Tn học lễ, hậu học văn.
 • Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021