Giải câu 4 bài luyện tập trang 116 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

Có…ô vuông đã Có… ô vuông đã tô

tô màu trong hình màu trong hình

Tô màu thêm…ô vuông để Tô màu thêm… ô vuông để thành

thành một hình vuông có một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

tất cả 9 ô vuông.

Bài làm:

Có 7 ô vuông đã Có 8 ô vuông đã tô

tô màu trong hình màu trong hình

Tô màu thêm 2 ô vuông để Tô màu thêm 4 ô vuông để thành

thành một hình vuông có một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

tất cả 9 ô vuông.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021