Giải toán lớp 3 bài: vẽ trang trí hình tròn trang 112 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta cùng trang trí hình tròn. Chúng ta cùng trổ tài xem bạn nào vẽ đẹp nhất và vẽ khéo tay nhất nhé.

Vẽ hình theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA

Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (Tâm A bán kính AC, tâm B bán kính BC)

Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (Tâm C bán kính CA, tâm D bán kính DA)


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan