Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - cộng đồng tiếng việt 3 tập 1 trang 65

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - cộng đồng tiếng việt 3 tập 1 trang 65. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Dưới đây là một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng. Em có thể xếp những từ ngữ nào vào mỗi ô trong bảng phân loại sau?

 • Cộng đồng: những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực, gắn bó với nhau.
 • Cộng tác: cùng làm chung một việc
 • Đồng bào: người cùng nòi giống
 • Đồng đội: người cùng đội ngũ
 • Đồng tâm: cùng một lòng
 • Đồng hương: người cùng quê
Những người trong cộng đồngThái độ, hoạt động trong cộng đồng

Trả lời:

Những người trong cộng đồngThái độ, hoạt động trong cộng đồng
 • Cộng đồng: những người cùng sống trong một tập thể hoặc một khu vực, gắn bó với nhau.
 • Đồng bào: người cùng nòi giống
 • Đồng hương: người cùng quê
 • Đồng đội: người cùng đội ngũ
 • Cộng tác: cùng làm chung một việc
 • Đồng tâm: cùng một lòng

Câu 2. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào và không tán thành thái độ nào?

a. Chung lưng đấu cật

b. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại

c. Ăn ở như bát nước đầy

Trả lời:

a. Chung lưng đấu cật: đoàn kết,góp sức cùng nhau làm việc

b. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại: ích kỉ, thờ ơ, chỉ biết mình

c. Ăn ở như bát nước đầy: sống có nghĩa có tình, thủy chung trước sau như một,sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Như vậy:

Em tán thành thái độ:

a. Chung lưng đấu cật

c. Ăn ở như bát nước đầy

Em không tán thành thái độ:

b. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại

Câu 3. Tìm các bộ phận của câu:

 • Trả lời câu hỏi : "Ai (cái gì, con gì) ?".
 • Trả lời câu hỏi : "Làm gì ?".

a. Đàn sếu đang sải cánh trên cao.

b. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.

c. Các em tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi.

Trả lời:

CâuAi (cái gì, con gì)?Làm gì?
aĐàn sếuđang sải cánh trên cao
bĐám trẻra về
ccác emtới chỗ ông cụ lễ phép hỏi.

Câu 4. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:

a. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.

b. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.

c. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng

Trả lời:

CâuĐặt câu hỏi
a. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thânAi bỡ ngỡ đứng nép bên người thân ?
b. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bútÔng ngoại làm gì ?
c. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làngMẹ tôi làm gì ?

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021