Giải bài tập đọc: Lừa và ngựa - tiếng việt 3 tập 1 trang 57

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Lừa và ngựa - tiếng việt 3 tập 1 trang 57. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Lừa khẩn khoản xin ngựa điều gì?

Trả lời:

Lừa khẩn khoản xin ngựa mang đồ giúp lừa, dù chỉ ít thôi cũng được.

Câu 2. Vì sao ngựa không giúp lừa?

Trả lời:

Ngựa không giúp lừa vì ngựa ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình, không muốn vất vả chở thêm đồ đạc ( thể hiện ở câu: thôi, việc ai người ấy lo. Tôi không giúp chị được đâu).

Câu 3. Câu chuyện kết thúc như thế nào?

Trả lời:

Câu chuyện kết thúc một cách đáng buồn: lừa thì kiệt sức lăn ra chết, ngựa phải nai lưng ra chở hết số đồ đạc của chủ.

Câu 4. Câu chuyện này muốn nói với em điều gì?

Trả lời:

Qua câu chuyện này muốn nói với em rằng, chia sẻ công việc luôn tốt hơn. Hãy giúp đỡ bạn bè và cùng nhau làm việc. Bằng cách đó thì không ai bị gánh nặng và rồi mọi việc sẽ hoàn thành trôi chảy trong niềm vui. Tình bạn ngày càng gắn bó và thân thiết.


  • 5 lượt xem