Giải bài chính tả: Vẽ quê hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 92

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Vẽ quê hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 92. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nhớ - viết: Vẽ quê hương (từ đầu đến Em tô đỏ thêm)

  • Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ?
  • Nhắc lại cách trình bày bài thơ 4 chữ?

Trả lời:

Vẽ quê hương

Bút chì xanh đỏ

Em gọt hai đầu

Em thử hai màu

Xanh tươi, đỏ thắm

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sống máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xanh màu ước mơ...

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm...

Trong bài chính tả có các từ sau đây phải viết hoa :

  • Các chữ đứng đầu câu thơ: Em, Vẽ, Bút, Xanh, Sông, Một, Trời, Ngói, Trường
  • Tên bài thơ: Vẽ
  • Tên tác giả Định Hải (nếu viết)

Cách trình bày bài thơ 4 chữ: Khi chép bài thơ 4 chữ, ta cần lùi đầu đề bài thơ và các câu thơ về phía tay phải, cách lề vở 2 hoặc 3 ô li. Các chữ đứng đầu các câu thơ phải viết hoa và thẳng một hàng dọc. Tên tác giả thì viết dưới bài thơ, hơi lệch về bên phải.

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x ?

Một nhà ...àn đơn ...ơ vách nứa

Bốn bên ...uối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn ...áng lưng đồi.

NGUYỄN ĐÌNH THI

b) ươn hay ương ?

Mồ hôi mà đổ xuống v...

Dâu xanh lúa tốt vấn v... tơ tằm.

THANH TỊNH

Cá không ăn muối cá ...

Con cãi cha mẹ trăm đ... con hư.

Tục ngữ

Trả lời:

a) s hay x ?

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

NGUYỄN ĐÌNH THI

b) ươn hay ương ?

Mồ hôi mà đổ xuống vườn

Dâu xanh lúa tốt vấn vương tơ tằm.

THANH TỊNH

Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Tục ngữ


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021