Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - trường học, dấu phẩy tiếng việt 3 trang 50

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - trường học, dấu phẩy tiếng việt 3 trang 50. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Giải ô chữ: Biết rằng các từ ở cột được in màu có nghĩa là buổi lễ mở đầu năm học mới

 • Dòng 1: Được học tiếp lên lớp trên (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L).
 • Dòng 2: Đi thành hàng ngũ diễu qua lễ đài hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ D).
 • Dòng 3: Sách dùng để dạy và học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ S)
 • Dòng 4: Lịch học trong nhà trường (gồm 3 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)
 • Dòng 5: Những người thường được gọi là phụ huynh học sinh (Gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)
 • Dòng 6; Nghỉ giữa buổi học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ R)
 • Dòng 7: Học trên mức khá (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ H)
 • Dòng 8: Có thói xấu này thì không thể học giỏi (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ L)
 • Dòng 9: Thầy cô nói cho học sinh hiểu bài (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ G)
 • Dòng 10: Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ T)
 • Dòng 11: Người phụ nữ dạy học (gồm 2 tiếng, bắt đầu bằng chữ C)

Trả lời:

=> Từ ngữ ở cột được in màu là: LỄ KHAI GIẢNG

Câu 2. Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp :

a. Ông em bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b. Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan trò giỏi.

c. Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Trả lời:

a. Ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ.

b. Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c. Nhiệm vụ của Đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021