Giải bài tập đọc: Bài tập làm văn - tiếng việt 3 tập 1 trang 46

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Bài tập làm văn - tiếng việt 3 tập 1 trang 46. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Cô giáo ra cho lớp đề văn như thế nào?

Trả lời:

Cô giáo ra cho lớp đề văn: "Em làm gì để giúp đỡ mẹ".

Câu 2. Vì sao Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn?

Trả lời:

Cô-li-a thấy khó viết bài tập làm văn vì thỉnh thoảng Cô-li-a mới làm một vài việc lặt vặt. Hơn nữa, mẹ thường làm hết mọi công việc để dành thời gian cho Cô-li-a học tập.

Câu 3. Thấy các bạn viết nhiều, Cô-li-a làm cách gì để bài viết dài ra?

Trả lời:

Thấy các bạn viết nhiều, Cô-li-a đã viết bài dài ra bằng cách: Cô-li-a nhớ lại những việc thỉnh thoảng mới làm và kể ra những việc mình chưa bao giờ làm như giặt áo lót, áo sơ-mi và quần lót, Cô-li-a viết một điều có thể trước đây em chưa nghĩ đến: “Muốn giúp mẹ nhiều việc để mẹ đỡ vất vả hơn”.

Câu 4. Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo:

a. Lúc đầu, Cô-li-a ngạc nhiên?

b. Sau đó, bạn vui vẻ làm theo lời mẹ?

Trả lời:

Khi nghe mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo:

a. Lúc đầu, Cô-li-a ngạc nhiên vì chưa bao giờ Cô-li-a phải giặt quần áo, đây là lần đầu, mẹ bảo làm việc này.

b. Sau đó, bạn vui vẻ làm theo lời mẹ vì bạn nhớ ra đó là những điều mình đã nói trong bài tập làm văn.


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021