Giải câu 10 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

Bài làm:

Gọi các cạnh của tam giác lần lượt là

Ta có: và $x+y+z=45$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là 10cm, 15cm, 20cm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021